PRESENTATION

GeoEnergetika d.o.o. is development and production company with a primary focus in the implementation of smart and high-tech LED solutions. We also develop a program of production co-operation and integrated supply of companies with personal safety equipment.

As one of the leading Slovenian producer of LED luminaires we are led by tendency to provide the highest quality, creative design, to build a wide network of partners and achieve added value for our clients. In our assortment we effectively represent also solutions from globally renowned partner, the German company Rudolf Zimmermann of Bamberg (RZB).

Our own well organized logistic capacities and expertise enable us to successfully supply Slovenian companies with the assortment of personal safety equipment. Quality and competitive advantage are in the first place for us, that is why we focus on exclusive distribution of renowned brands (Uvex, Brynje, Sika, Lee Cooper, Kuebler, Dg Tachov, Goodyear, DASSY) and brands (Standsafe, 3M Industrial starter, Lakeland, Sievi, KOPITARNA, Upower, Neri, trees, Tosama, BILSOM, folder, etc.). We are looking for and try to design the most optimal solution for our clients.

Our program of cooperation includes the development, manufacture and sale of metal and plastic materials and other non-metals (textiles, wood, leather, paper). Respect of quality standard ISO 9001: 2008 enables us a wide network of powerful business relationships, and concern for renowned domestic and foreign clients. Cooperation with high quality and competitive partners ensure us to offer flexible operations, reliable business relationship, logistic support, JIT (just-in-time) delivery and highly efficient production of even the most demanding areas of operation.

REFERENCES

 • SES - Spar European Shopping Centres
 • RZB - Rudolf Zimmermann Bamberg
 • BSH - BSH Home Appliances Group
 • Petrol
 • Pivovarna Laško
 • Mlinotest
 • Perutnina Ptuj
 • Yulon Aquaset
 • Sava turizem
 • BTC City
 • Terme Olimia
 • Unior Turizem
 • Univerza v Ljubljani
 • Skopjski Saem
 • Skupina Era
 • občine (Murska Sobota, Velenje, Jesenice, Poljčane, Šoštanj, Celje, Vransko, Ajdovščina, Ptuj, Kidričevo, Turnišče, Bled, Podčetrtek, Rogla)

CERTIFICATES

We follow the highest quality, realize projects with technologically sophisticated innovations and respect sustainable development.

All with the aim to satisfy the most complex desires and needs of our customers.
Guarantee

 

SOFINANCIRANJE

Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2

Podjetje Geoenergetika d. o. o. je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobilo sredstva na Javnem razpisu za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 za projekt z nazivom Pametna ulična LED svetilka z integriranim sistemom za monitoring okolja, ki ga delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 

Namen projekta je razviti inovativen produkt - svetilko, ki bo spremljala in zajemala podatke o realnem okolju, jih pošiljala v omrežje ter z obdelanimi podatki pripravljala poročila in alarme v primeru, da so izmerjene vrednosti izven normativov.
 

Projekt je skladen s prednostnimi področji S4, in sicer se prispeva k uresničevanju cilja prioritetnega področja S4 “Pametna mesta in skupnosti” horizontalne IKT mreže k razvoju globalno konkurenčnih sistemskih rešitev na področju pametnih omrežij in IT omrežij z uporabniškimi rešitvami.
 

Cilji projekta so :

 • Razviti svetilko, ki spremlja različne fizikalne parameter na mirko lokaciji;
 • Kreira poročila in alarme iz prejetih podatkov v realnem času na mikro lokaciji;
 • Aplikacija, ki bo tekla na strežniku, in bo omogočala prikaz podatkov, zajetih iz pametne svetilke in nastavitve za posameno svetilko in nastavitve za generiranje alarmov.
   

Projekt bo trajal do januarja 2020, skupna vrednost operacije znaša 1.069.494,95 EUR, od tega je zaprošena višina subvencije 434.468,21 EUR. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.
 

Več o evropski kohezijski politi v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.

 

Sofinanciranje sejemskih nastopov

Podjetje Geoenergetika d. o. o. je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobilo sredstva pri Javnem razpisu »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018« za operacijo z nazivom »PROJEKT RAZPIS Nastop na sejmu Light & Building, Frankfurt, Nemčija«, ki ga delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Namen operacije je uspešno uveljavljanje podjetja na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije.
 

Cilji operacije:

 • individualni sejemski nastop na sejmu »Light + Building« 2018 Frankfurt,
 • povečati prepoznavnost podjetja in njegovih izdelkov,
 • povečati rast čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu,
 • povečevati mednarodno konkurenčnosti podjetja.


Operacija bo trajala med 18. 3. 2018 – 23. 3. 2018, zaprošena višina sredstev za sofinanciranje znaša 8.507,86 EUR. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.
 

Več o evropski kohezijski politi v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.

 

 

Spodbujanje zaposlovanja

Podjetje GeoEnergetika je v letu 2019 od Zavoda RS za zaposlovanje pridobilo subvencijo iz naslova javnega povabila Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2017/2019 v višini 5.000 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Namen javnega povabila je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine, kar jim bo omogočilo izboljšanje dostopa do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve ter pomembno prispevalo k dvigu njihove  zaposljivosti, socialnega kapitala, dolgoročni socialni vključenosti ter enakim možnostim na trgu dela, pomembno pa vplivalo tudi na zmanjševanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Delodajalci si bodo z zaposlitvijo brezposelnih oseb iz ciljne skupine in prejetjem subvencije zagotovili delovno silo in povečali konkurenčnost podjetja.

 

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si

 

Vavčer za digitalni marketing

Podjetje GeoEnergetika je v letu 2019 od Slovenskega podjetniškega sklada po javnem pozivu za Vavčer za digitalni marketing pridobilo nepovratna sredstva v višini 1.500 EUR za sofinanciranje stroškov izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedbo testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Namen in cilj javnega poziva je v spodbujanju mikro, malih in srednje velikih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

 

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si

 

 

 
DRUŽBA GEOENERGETIKA